Oferta dla Firm i Instytucji

Świadczymy uczciwe i niezależne doradztwo w zakresie kompleksowego planowania finansów,
a także w dziedzinie doradztwa ubezpieczeniowego.
Budujemy programy ubezpieczeniowe, dopasowane do potrzeb naszych klientów. Firmom i instytucjom proponujemy ochronę ubezpieczeniową najbardziej dopasowaną do warunków prowadzonej działalności:
 • Ochrona prawna
 • Ubezpieczenie majątku firmy OC
 • Ubezpieczenia grupowe
 • Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 
 • Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku
 • Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego wg „polisy wszystkich ryzyk”
 • Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia lub pęknięcia
 • Ubezpieczenie utraty zysku (business interuption)
 • Ubezpieczenie mienia w przewozie krajowym i międzynarodowym (cargo)
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytyłu prowadzonej działalności gospodarczej lub użytkowania mienia (z klauzulami dodatkowymi)
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu (przewoźnicy, projektanci, lekarze, aptekarze oraz inne)
 • Ubezpieczenie ryzyk budowy i montażu
 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
 • Ubezpieczenie kosztów leczenia na wyjazd za granicę (biznes travel)
 • Grupowe ubezpieczenia na życie dla pracowników z opcjami dodatkowymi
 • Ubezpieczenia komunikacyjne na warunkach flotowych
 • Ubezpieczenia finansowe (wadium, gwarancje należytego wykonania zobowiązania, kredyt kupiecki i inne)
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków władz lub dyrekcji spółki kapitałowej