Oferta dla Osób Fizycznych

Osobom Fizycznym i ich Rodzinom pragniemy zapewnić zabezpieczenie swojego mienia, pełną ochronę życia oraz doradztwo w zakresie kompleksowego planowania finansów.
 
Ubezpieczamy:
Smochód OC i AC, Asisstance, Dom i mieszkania, Zdrowie i życie, Podróż, Ochrona prawna, Rolników i gospodarstwa, Uprawy rolne, Ubezpieczenie OC osób fizycznych w życiu prywatnym, Ubezpieczenia szkolne, Ubezpieczenia grupowe – indywidualne, Ubezpieczenia NNW

Pliki do pobrania

Wypowiedzenie umowy OC na koniec okresu ubezpieczenia (art. 28)
Druk stosuje się w przypadku zmiany firmy ubezpieczeniowej. Skutkiem wypowiedzenia będzie to, że umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych będzie trwała do końca okresu, na jaki została zawarta, jednakże nie nastąpi automatyczne zawarcie następnej umowy na kolejne 12 miesięcy.
Wypowiedzenie umowy OC – podwójne OC (art. 28a)
 
Wypowiedzenie składa posiadacz pojazdu mechanicznego, który w tym samym czasie jest ubezpieczony w dwóch lub więcej zakładach ubezpieczeń, przy czym co najmniej jedna z umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta w trybie art. 28 ust. 1 (automatyczne zawarcie następnej umowy ubezpieczenia na kolejne 12 miesięcy) i ta umowa może zostać przez niego wypowiedziana. Za dzień złożenia wypowiedzenia uznaje się dzień doręczenia wypowiedzenia zakładowi ubezpieczeń lub dzień nadania wypowiedzenia w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego lub dzień złożenia wypowiedzenia agentowi, działającemu w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń i z upływem tego dnia wypowiedziana umowa ulega rozwiązaniu.

 Wypowiedzenie umowy OC przez nabywcę pojazdu

Wypowiedzenie składa nabywca pojazdu i dotyczy umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, zawartej przez zbywcę pojazdu. Wypowiedziana umowa rozwiązuje się z upływem dnia, w którym wypowiedzenie zostało złożone. Za dzień złożenia uznaje się dzień doręczenia wypowiedzenia zakładowi ubezpieczeń lub dzień nadania wypowiedzenia w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego lub dzień złożenia wypowiedzenia agentowi, działającemu w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń.
Wniosek o zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia
 
Druk stosowany w momencie wyrejestrowania, sprzedaży pojazdu, w celu otrzymania zwrotu składki.
Wniosek o zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia
 
Druk stosowany w momencie wyrejestrowania, sprzedaży pojazdu, w celu otrzymania zwrotu składki.

Jak postępować w przypadku kolizji drogowej