POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z art. 13 ust. 1–2 (dane zbierane bezpośrednio) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie

o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

  1. Administrator Danych Osobowych:

Centrum Podróży i Ubezpieczeń KIM Krystyna Lisiak, ul. Legionów 38 lok 1, 62-800 Kalisz, REGON 003348494, NIP 618-104-16-54 jest Administratorem Państwa danych osobowych.

  1. Inspektor Ochrony Danych:

Funkcję i zadania Inspektora Ochrony Danych wypełnia Administrator Ochrony Danych.

  1. Cele i podstawy przetwarzania:

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz w celu jej wykonania (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

  1. Okres przechowywania danych:

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać przez cały okres trwania umowy. W przypadku, gdy umowa ustanie Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową. Okres ten wynosi 11 lat od końca roku, w którym umowa ustała.

  1. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z postanowieniami RODO, przysługuje Państwu:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych

d) prawo do przenoszenia danych

e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

f) prawo do wniesienia sprzeciwu 

Powyższe prawa możesz zrealizować przysyłając listem poleconym odpowiednie oświadczenie na adres: Centrum Podróży i Ubezpieczeń KIM Krystyna Lisiak, ul. Legionów 38 lok. 1, 62-800 Kalisz lub na adres poczty elektroniczej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

  1. Informacja o wymogu podania danych:

Podanie danych są warunkiem przygotowania oferty i umowy oraz jej zawarcia.

  1. Odbiorcy danych:

Informujemy, iż do Państwa danych osobowych będą miały dostęp podmioty przetwarzające te dane w naszym imieniu w rozumieniu art. 28 RODO oraz Towarzystwa Ubezpieczeniowe oraz Touroperatorzy, którzy udzielili nam pełnomocnictwa w zakresie objętym umową.

  1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Informujemy, że w stosunku do Państwa danych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje oraz dane nie będą profilowane.

 

KIM Centrum Ubezpieczeń
Biuro Centralne
ul. Polna 20
62-800 Kalisz
Tel. 62 767 47 10
Kom. 512 170 223
 
Biuro czynne pn-pt 9:00 17:00
 
 

 

KIM Centrum Ubezpieczeń
 
ul. Legionów 38
62-800 Kalisz
Tel. 62 753 2075
Kom. 609 161 717

Biuro czynne: pn-pt 9:00 18:00
sob  10:00- 14:00

 

KIM Centrum Ubezpieczeń
 
ul. Nowy Rynek 6
62-800 Kalisz
Kom. 698 915 973
 
 
Biuro czynne pn-pt 9:00 17:00
 

 

KIM CENTRUM UBEZPIECZEN