Polityka Prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1–2 (dane zbierane bezpośrednio) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie

o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

  1. Administrator Danych Osobowych:

Centrum Podróży i Ubezpieczeń KIM Krystyna Lisiak, ul. Legionów 38 lok 1, 62-800 Kalisz, NIP 618-104-16-54 jest Administratorem Państwa danych osobowych.

  1. Inspektor Ochrony Danych:

Funkcję i zadania Inspektora Ochrony Danych wypełnia Administrator Ochrony Danych.

  1. Cele i podstawy przetwarzania:

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz w celu jej wykonania (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

  1. Okres przechowywania danych:

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać przez cały okres trwania umowy. W przypadku, gdy umowa ustanie Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową. Okres ten wynosi 11 lat od końca roku, w którym umowa ustała.

  1. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z postanowieniami RODO, przysługuje Państwu:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych

d) prawo do przenoszenia danych

e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

f) prawo do wniesienia sprzeciwu 

Powyższe prawa możesz zrealizować przysyłając listem poleconym odpowiednie oświadczenie na adres: Centrum Podróży i Ubezpieczeń KIM Krystyna Lisiak, ul. Legionów 38 lok. 1, 62-800 Kalisz lub na adres poczty elektroniczej kim@kim.kalisz.pl 

  1. Informacja o wymogu podania danych:

Podanie danych są warunkiem przygotowania oferty i umowy oraz jej zawarcia.

  1. Odbiorcy danych:

Informujemy, iż do Państwa danych osobowych będą miały dostęp podmioty przetwarzające te dane w naszym imieniu w rozumieniu art. 28 RODO oraz Towarzystwa Ubezpieczeniowe oraz Touroperatorzy, którzy udzielili nam pełnomocnictwa w zakresie objętym umową.

  1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Informujemy, że w stosunku do Państwa danych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje oraz dane nie będą profilowane.

Polityka cookies

1. Strona internetowa www.kim.kalisz.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony (np. komputerze, komórce) i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej oraz pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Pliki cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika strony www pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator Danych.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Centrum Podróży i Ubezpieczeń KIM Krystyna Lisiak, ul. Legionów 38 lok 1, 62-800 Kalisz, NIP 618-104-16-54

4. Korzystamy z plików cookies w celach:
– dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika na stronie i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
– tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy strony korzystają ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości,
– zapamiętania podejmowanych interakcji;

5. Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies, strona internetowa stosuje następujące rodzaje:
– niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach witryny internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania,
– pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania;
– wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony,
– funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej;
– statystyczne służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych,
– reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań. 

Użytkownik końcowy może wyrazić zgodę na przechowywanie plików cookies pochodzących ze strony internetowej w jego urządzeniu końcowym za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym.